Logo Parcelaria
Volver á páxina principal

Información legal da Parcelaria

Responsabilidade do web

www.parcelaria.com é un web responsabilidade da Asociación Cultural Fillos de Galicia, rexistrada co nº 505/00 no Rexistro Central de Asociacións da Consellería de Xustiza, Interior e Relacións Laborais da Xunta de Galicia e mais co nº 568589 no Rexistro Nacional de Asociacións do Ministerio do Interior español.

Comercio electrónico

En cumprimento do esixido pola Lei española de Servicios da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSICE), informamos de que os datos da entidade responsable do web www.parcelaria.com son os seguintes:
Asociación Cultural Fillos de Galicia C/ Francisco Gómez, 61, 1º B 48902 Barakaldo España NIF: G15761620 Tfno.: +34 94 4376328

Outras informacións legais

Avisos legais xenéricos de Fillos.org
Condicións de venda das parcelas
(a última versión dispoñible da nosa memoria en galego é a todos os efectos válida coma contrato).


Grazas á Parcelaria isto é posible:

Fillos.org:

PlanetaGalego.info:

Galeguidade.net: